Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 48 ετών.

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος.

Είναι μητέρα ενός παιδιού.