Κατοικεί στον Πέπλο Φερών. Είναι 69 ετών.

Είναι Συνταξιούχος.

Είναι έγγαμος.