Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 62 ετών.

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.