Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 46 ετών.

Είναι Δημόσιος Υπάλληλος. Είναι πολύτεκνη και μητέρα παιδιού με αναπηρία.Επίσης είναι μονογονεϊκή οικογένεια.

Είναι μέλος του Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, μέλος του συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξ/πολης,  πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Ειδικού Δημ/κού Σχολείου Αλεξ/πολης.

Επίσης παρουσιάζει
ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα την αναπηρία.