Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 21 ετών.

Είναι Αστυνομικός.