Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 27 ετών.

Είναι Στρατιωτικός.