Κατοικεί στον Άβαντα. Είναι 22 ετών.

Είναι Πολιτικός Επιστήμονας.