Κατοικεί στις Φέρες. Είναι 46 ετών.

Είναι Ιδιωτική Υπάλληλος.

Είναι μητέρα δύο παιδιών.