Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη.

Είναι 21 ετών.

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος.