Κατοικεί στις Φέρες. Είναι 37 ετών.

Είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας.