Κατοικεί στη Μάκρη. Είναι 62 ετών.

Είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας.Διετέλεσε πρόεδρος Κοινότητας Μάκρης.

Είναι έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού.