Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 75 ετών.

Είναι Συνταξιούχος.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και πρόεδρος στο σύλλογο “Yeni Mejit”.

Είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων παιδιών.