Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 50 ετών.

Είναι  Επαγγελματίας ΤΑΞΙ.

Επίσης είναι εθνοφύλακας.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.