Κατοικεί στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης. Είναι 55 ετών.

Είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας εξασκώντας το επάγγελμα του  Μηχανολόγου-Μηχανικού. Τελείωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Δόμησης της πόλης Ροστόβ με ειδικότητα  Μηχανικός παροχής θερμότητας, αερίου και εξαερισμού. Σήμερα  είναι υπεύθυνος Μηχανικός στο έργο  επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19bar), δίκτυο πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar), των πόλεων της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής.

Είναι μέλος του ΤΕΕ Θράκης.

Διετέλεσε  Πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, επίσης υπήρξε Δημοτικός σύμβουλος  Αλεξανδρούπολης. 

Στον ελεύθερό του χρόνο ασχολείται με το κυνήγι και το ψάρεμα.

Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.