Κατοικεί στη Νίψα. Είναι 25 ετών.

Είναι Αστυνομικός. Είναι πτυχιούχος σχολής μαγειρικής.

Είναι έγγαμος.