Κοιτάμε Μπροστά, κοιτάμε Ψηλά, κοιτάμε στο Αύριο, κοιτάμε στο Μέλλον!

Νέοι

Η νεολαία του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελεί την κινητήρια δύναμη και το μέλλον της πόλης μας.

Το πρόγραμμα της “ΑΡΧΗ” περιλαμβάνει στρατηγικές και δράσεις που εστιάζουν στην ενδυνάμωση, την εκπαίδευση, και την απασχόληση των νέων. Θα δημιουργήσουμε προγράμματα για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

Στόχος είναι να παρέχουμε τα εργαλεία και τις ευκαιρίες που χρειάζονται οι νέοι για να εκφράσουν τις ιδέες τους και να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Με σεμινάρια, εργαστήρια και συνεργασίες με τοπικούς φορείς, θα διευκολύνουμε την εξέλιξη των προσόντων και των ικανοτήτων της νεολαίας.

Είμαστε δεσμευμένοι στην υποστήριξη των νέων της πόλης μας, γιατί γνωρίζουμε ότι η επένδυση στη νεολαία είναι επένδυση στο μέλλον της Αλεξανδρούπολης.