Κοιτάμε Μπροστά, κοιτάμε Ψηλά, κοιτάμε στο Αύριο, κοιτάμε στο Μέλλον!

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση κατέχει κεντρική θέση στις προτεραιότητές μας. Στόχος είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών, η προώθηση της δια βίου μάθησης και η ανάπτυξη προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Σκοπός μας είναι να εργαστούμε για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων, την προώθηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την ενίσχυση των συνεργασιών με τοπικούς φορείς.

Μαζί, θα δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την εξαιρετικότητα, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί της πόλης.